Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Joanna Męcik
CTiK Tel. (76)845 79 17

Dodatkowe informacje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, ul. Kościuszki 1, 59-330 Ścinawa
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. (76) 845 79 17 lub adresem e-mail kadry@ctik.scinawa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO), tj. na podstawie zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zajęć w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ścinawie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Pytanie: Co sądzisz o naszej nowej stronie?


Super ( 0% )
0%
Ok ( 0% )
0%

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

USERWAY